0
حمل و نقل رایگان مدت محدود کافیه موقع ثبت سفارش تماس بگیرید.  
0

 حمل نقل رایگان به مدت محدود کافیه موقع ثبت سفارش تماس بگیرید.

سیاست مرجوعی و عودت

شرایط مرجوعی و عودت کالا

لطفآ قبل از خرید دو قسمت زیرا به دقت بخوانید: ثبت هر سفارش از فروشگاه کالارحیمی به معنی موافق با شرایط زیر است.